Coaches Poll

AP and Coaches’ Poll – Week Two
AP and Coaches’ Poll – Week Two
AP Poll RK Team Record 1 Alabama (57) 1-0 2 Oregon (1) 2-0 3 Clemson (1) 2-0 4 Ohio State (1) 2-0 5 Stanford 1-0 6 Texas A&M 2-0 7 Louisville 2-0 8 LSU 2-0 9 Georgia 1-1 10 Florida State 1-0 11 Michigan 2-0 12 Oklahoma State 2-0 13 South Carolina 2-0 14 Oklahoma 2-0 15 Miami (FL) 2-0 16 UCLA 1-0 17 Northwestern 2-0 18 Florida 1-1 19 Washington 1-0 20 Wisconsin 2-0 21 Notre Dame 1-1 22 Baylor 2